Articole din sectiunea Afaceri

Cum sa lichidezi o firma cu datorii
Cum sa lichidezi o firma cu datorii
Cum sa lichidezi o firma ale carei datorii nu pot fi achitate?
Daca o firma are datorii, catre bugetul statului sau orice alt creditor, care nu pot fi acoperite prin valorificarea activelor, inseamna ca firma este in stare de insolventa.
Lichidarea unei firme insolventa este reglementata de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Legea obliga reprezentantii firmelor care nu pot face fata datoriilor curente, ca "in termen de 30 de zile de la constatarea starii de insolventa, sa adreseze tribunalului in a carui raza isi are sediul, o cerere de declansare a procedurii insolventei."
Starea de insolventa poate fi vadita sau iminenta, in ambele cazuri reprezentantilor societatii revenindu-le obligatia declararii insolventei.
Analizand cererea, daca o considera intemeiata, tribunalul o va admite si va dispune deschiderea procedurii generale a insolventei sau a falimentului, in functie de solicitari si probele aduse in sustinere. Odata cu deschiderea procedurii, instanta numeste un practician in insolventa, din lista membrilor Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa. Acestia sunt administratori/lichidatori judiciari, persoane fizice sau juridice specializate in gestionarea starii de insolventa, neutre din perspectiva societatii, care preiau conducerea si administrarea acesteia.
Scopul procedurii este acoperirea pasivului social si indestularea creditorilor. Odata cu preluarea gestiunii, administratorul/lichidatorul judiciar va notifica toti creditorii inregistrati in contabilitatea societatii pentru a-si recupera creanta, precum si debitorii societatii, pentru restituirea sumelor datorate.
Daca societatea nu detine active sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea pasivului, procedura poate fi inchisa, avand ca si consecinta radierea ei din registrul comertului.
In orice stadiu al procedurii, daca exista indiciile savarsirii de catre membrii organelor de conducere, a unei fapte cu intentie, care a determinat starea de insolventa, creditorii pot cere instantei ca pasivul social sa fie acoperit din averea acestora.
Daca pasivul social este achitat integral, in cadrul procedurii insolventei si nu celei a falimentului, instanta poate dispune de indata inchiderea procedurii cu continuarea activitatii societatii.
publicat in Afaceri pe data de 13 Jun 2009
 
Cum sa lichidezi o firma
Cum sa lichidezi o firma
Cum sa lichidezi o firma care nu are datorii-un subiect de potential interes pentru oricine.
Din diverse motive, asociatii unei firme doresc sa o lichideze. Pentru a lichida o firma, conditia esentiala este ca aceasta sa nu inregistreze datorii, catre bugetul statului sau orice terta persoana, care sa nu poata fi acoperite fie din valorificarea activelor, fie din aporturile asociatilor.
In scopul lichidarii, asociatii firmei trebuie sa adopte o hotarare prin care decid dizolvarea, lichidarea si numirea lichidatorului acesteia.
Lichidatorul este persoana fizica sau juridica ce indeplineste conditiile legii pentru desfasurarea unei astfel de activitati (obligatoriu trebuie sa fie membru compatibil al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania-U.N.P.I.R.).
Hotararea Adunarii Generale e Asociatilor adoptata cu unanimitate de voturi din capitalul social, va fi depusa si inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza isi are sediul principal societatea. Registrul Coemrtului va trimite hotararea spre publicare Monitorului Oficial. In 30 de zile de la publicare, orice persoana poate face opozitie la decizia de dizolvare si lichidare a societatii.
Dupa trecerea a 30 de zile de la publicarea in M.O., daca nimeni nu a contestat-o, se trece la etapa a 2-a de lichidare, respectiv la preluarea gestiunii de catre lichidator de la administratorul statutar al societatii. Lichidatorul isi va depune specimenul de semnatura si declaratia de conformitate in forma autentica. El va fi devein astfel unicul reprezentant legal al societatii, preluand drepturile si obligatiile administratiei statutare.
Dupa preluarea gestiunii, lichidatorul va proceda la inventariere, evaluarea bunurilor si valorificarea lor in ipoteza existentei acestora, recuperarea creantelor, achitarea datoriilor sociale. Dupa ce toti creditorii vor fi indestulati, lichidatorul va intocmi situatiile financiare de lichidare, pe care le va inregistra la administratia financiara de sector, apoi la registrul comertului, unde se vor si publica. In 15 zile de la publicare, se va trece la ultima etapa a lichdiareii, si anume radierea societatii.
In sustinerea cererii de radiere, lichidatorul va depune la registrul comertului: certificatul fiscal, certificatul eliberat de inspectoratul territorial de munca, din care trebuie sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul consolidat al statului, certificatul de inmatriculare in original al societatii.
Registrul comertului va emite un certificate de radiere, din care rezulta ca societatea a fost radiata din evidenta sa.
Ci prilejul radierii, lichidatorul esta descarcat de indatoriri, atributii si sarcini.
publicat in Afaceri pe data de 10 Mar 2009